Email This
Print This
ธุรกิจของบริษัท
 • ลักษณะธุรกิจ
 • การประกอบธุรกิจ
 • เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ
 
ลักษณะธุรกิจ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจในปีที่ผ่านมา

 • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่จำนวน 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท วิมานสุริยา จำกัด และบริษัท สวนลุม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 บริษัท พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์ จำกัด เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 และบริษัท ศาลาแดง พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต
 • คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ปิดบริษัทร่วมทุน Dusit Bird Hotels Private Limited ที่บริษัทลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 50.00 กับ Bird Hospitality Services Private Limited (“Bird Group”) ประเทศอินเดีย เพื่อดำเนินธุรกิจรับจ้าง บริหารโรงแรมในประเทศอินเดีย ด้วยทุนจดทะเบียน 28.6 ล้านรูปี เนื่องด้วยปัจจุบันบริษัทและ Bird Group มีแผนกลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่างกัน คณะกรรมการทั้งสองบริษัท จึงมีมติเห็นชอบร่วมกันที่จะปิดบริษัทร่วมทุนดังกล่าว และจะชำระบัญชีตามกฎหมายของประเทศอินเดียต่อไป อย่างไรก็ดี ด้วยความสัมพันธ์อันยาวนานหลายปี ประกอบกับบริษัทยังคงเล็งเห็นศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจในประเทศอินเดีย บริษัทจึงจะร่วมลงนามในสัญญาการเป็นพันธมิตรทางการขายและการตลาดร่วมกับ Bird Group และพิจารณาที่จะจัดตั้งสำนักงานขายภูมิภาค ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย เพื่อหาทางขยายแบรนด์ของดุสิตในภูมิภาคนี้ต่อไป

โดยบริษัทฯยังได้รับรายได้จากธุรกิจอื่น เช่น การให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน และ ส่วนแบ่งผลกำไร (หรือขาดทุน) จากการลงทุนในบริษัทในเครือ

การประกอบธุรกิจ

Next
Previous
 • ธุรกิจโรงแรมและรับจ้างบริหารโรงแรม

  ปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจด้านโรงแรม และให้บริการอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม ดังนี้

  ธุรกิจโรงแรม

  บริษัทดำเนินธุรกิจโรงแรม โดยมี 5 เครื่องหมายการค้า ได้แก่

  • ดุสิตธานี
  • ดุสิตเดวาราณา
  • ดุสิตดีทู
  • ดุสิตปริ๊นเซส
  • ดุสิตเรสซิเด้นซ์

  โรงแรมในแต่ละเครื่องหมายการค้าจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างและหลากหลายของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม

  การดำเนินธุรกิจโรงแรมของบริษัทแบ่งเป็น 2 ประเภท

  1. ธุรกิจโรงแรมที่บริษัทเป็นเจ้าของ

  • ภายใต้บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) เป็นโรงแรมระดับห้าดาวภายใต้เครื่องหมายการค้า ดุสิตธานี

   • โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว มีห้องพักจำนวน 517 ห้อง แบ่งเป็น Superior 232 ห้อง Deluxe 138 ห้อง Executive Suite 71 ห้อง Club Executive Suite 36 ห้อง Junior Suite (Thai Heritage Suite) 23 ห้อง Club King 12 ห้อง Dusit Two Bedroom Suite (Princess Suite) 2 ห้อง Rattanakosin Suite 2 ห้อง และ Majesty Suite 1 ห้อง นอกจากนี้ ยังให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม ห้องจัดเลี้ยง ห้องประชุมและสัมมนา และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เช่น สระว่ายน้ำ ศูนย์บริหารร่างกายชื่อ “DFiT” สถานบริการสุขภาพ (Spa) ชื่อ “เทวารัณย์ สปา” Dusit Shop ร้านบูติกที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ และสินค้านานาชนิด รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ร้านขายขนมเบเกอรี่ชื่อ “Dusit Gourmet” บริการรถ Limousine ระหว่างโรงแรมและสนามบิน บริการจัดทัวร์นอกสถานที่ บริการรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริการรับเลี้ยงเด็ก บริการตัดผม บริการซักอบรีด รับส่งไปรษณีย์ ให้บริการโทรศัพท์ เป็นต้น
    ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างประเทศ มีทั้งนักท่องเที่ยว และนักธุรกิจ มีการจัดประชุมสัมมนา จากบริษัทในประเทศไทยและการจัดประชุมนานาชาติ ส่วนใหญ่ลูกค้านักท่องเที่ยวจะเดินทางมาในระหว่างเดือนตุลาคมถึงมีนาคมของปีถัดไปซึ่งเป็นช่วง High Season ส่วนระหว่างเดือนเมษายนถึงสิงหาคม เป็นช่วง Low Season จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาน้อย โรงแรมตั้งอยู่บนที่ดินซึ่งเช่าจาก สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยมีสัญญาเช่าในช่วงแรกเป็นระยะเวลา 30 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2516 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2546 บริษัทได้รับสิทธิในการต่อสัญญาเช่าที่ดินได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ15 ปี โดยบริษัทได้ต่อสัญญาเช่า สำหรับช่วง 15 ปีแรกโดยสัญญามีอายุตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2546 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561
   • โรงแรมดุสิตธานี พัทยา เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี เป็นโรงแรมแบบรีสอร์ท มีห้องพัก จำนวน 457 ห้อง แบ่งเป็น Deluxe 304 ห้อง Club Room 58 ห้อง Club Grand Room 42 ห้อง Family Suite 24 ห้อง One Bedroom Suite 15 ห้อง Cabana Room 9 ห้อง Dusit Suite 3 ห้อง Royal Princess Suite 2 ห้อง นอกจากนี้ยังให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม ห้องจัดเลี้ยง ห้องประชุมและสัมมนา และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เช่น สนามเทนนิส สระว่ายน้ำ ศูนย์บริหารร่างกาย ชื่อ “DFiT” สถานบริการสุขภาพ (Spa) ชื่อ “เทวารัณย์ สปา” Dusit Shop ร้านบูติกที่รวบรวมผลิตภัณฑ์และสินค้านานาชนิด รวมทั้งร้านค้าย่อยขายสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ร้านขายขนมเบเกอรี่ชื่อ “Dusit Gourmet” บริการรถ Limousine บริการจัดทัวร์นอกสถานที่ บริการรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริการรับเลี้ยงเด็ก บริการตัดผม บริการซักอบรีด รับส่งไปรษณีย์ ให้บริการโทรศัพท์ เป็นต้น
    โรงแรมตั้งอยู่บนที่ดินซึ่งเช่าจากบริษัท สิริพัทยา จำกัด โดยสัญญาเริ่มแรกระหว่างบริษัท สิริพัทยา จำกัด กับ บริษัท แลนด์มาร์ค โฮเต็ล จำกัด สัญญาเริ่ม 1 ตุลาคม 2530 สิ้นสุด 30 กันยายน 2560 ต่อมาเมื่อ 24 มกราคม 2543 ได้มีการจดทะเบียนโอนสิทธิการเช่า จาก บริษัท แลนด์มาร์คโฮเต็ล จำกัด ให้บริษัท ดุสิตธานี จำกัด สัญญา เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560 อนึ่ง ในเดือนมกราคม 2549 บริษัทได้ทำการต่อสัญญาเช่าที่ดินล่วงหน้าเป็นเวลาอีก 10 ปี โดยได้ยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินฉบับเดิมและทำสัญญาเช่าฉบับใหม่ ซึ่งได้ทำการจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549 สัญญาเช่าที่ดินฉบับใหม่มีอายุสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2570
  • ภายใต้บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด (มหาชน) เป็นโรงแรมระดับสี่ดาว ภายใต้เครื่องหมายการค้า ดุสิตปริ๊นเซส ได้แก่

   • โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส เชียงใหม่ ตั้งอยู่บริเวณถนนช้างคลาน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว มีห้องพักจำนวน 198 ห้อง ให้บริการห้องพัก อาหารและเครื่องดื่ม ห้องประชุมและบริการจัดเลี้ยง
   • โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ ตั้งอยู่บริเวณถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว มีห้องพักจำนวน 198 ห้อง ให้บริการห้องพัก อาหารและเครื่องดื่ม ห้องประชุมและบริการจัดเลี้ยง
   • โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว มีห้องพัก จำนวน 186 ห้อง ให้บริการห้องพัก อาหารและเครื่องดื่ม ห้องประชุมและบริการจัดเลี้ยง มีสปาในเครือโรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ภายใต้ชื่อ “น้ำสปา”
  • ภายใต้ DMS Property Investment Private Limited
   เป็นบริษัทที่จัดตั้งในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ เป็นเจ้าของและประกอบกิจการโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์ ตั้งอยู่ที่เกาะ Mudhdhoo สาธารณรัฐมัลดีฟส์ มีวิลล่า จำนวน 94 วิลล่า แบ่งเป็น Beach Villa 36 หลัง Water Villa 29 หลัง Ocean Villa 20 หลัง Family Beach Villa 5 หลัง Ocean Pavilion 2 หลัง และ Beach Residence 2 หลัง นอกจากนี้ ยังให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เช่น สระว่ายน้ำ ศูนย์กีฬาทางน้ำ ศูนย์บริหารร่างกายชื่อ “DFiT” สถานบริการสุขภาพ (Spa) ชื่อ “เทวารัณย์ สปา” ร้านค้าย่อยขายสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก บริการเครื่องบินน้ำ (Seaplane) ระหว่างสนามบินมาเล่และโรงแรม

  2. ธุรกิจโรงแรมที่อยู่ภายใต้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี

  • ภายใต้ บริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จำกัด
   บริษัท ดุสิต แมนเนจเม้นท์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัทขึ้นเพื่อประกอบกิจการโรงแรมเพื่อรองรับการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดุสิตธานี โดยบริษัทดังกล่าวได้เช่าโรงแรม 3 แห่ง ได้แก่ โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานีที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ (Freehold) ของโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต และโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และสิทธิการเช่า (Leasehold) ระยะเวลา 30 ปี ของโรงแรมดุสิตธานี หัวหินมาเพื่อดำเนินการ

  • ภายใต้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี (“กองทุนรวม”)
   วันที่ 21 ธันวาคม 2553 บริษัทได้จัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี ซึ่งมีขนาด 4,094 ล้านบาท โดยบริษัทได้ลงทุนในกองทุนรวมโดยถือหน่วยลงทุนร้อยละ 30.02 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553 บริษัทได้โอนกิจการของโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และจดสิทธิการเช่า โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ให้กับกองทุนรวม

   • โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต ตั้งอยู่ที่อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นโรงแรมตกแต่งแบบไทยร่วมสมัยมีห้องพักจำนวน 226 ห้อง และวิลล่าส่วนตัวจำนวน 28 หลัง ให้บริการห้องพัก อาหารและเครื่องดื่ม ห้องประชุมและการจัดงานสำหรับแขกผู้เข้าพักในโรงแรม บริษัทได้เข้าซื้อกิจการโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต โดยวิธีการประมูลจากบริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) เป็นเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นมูลค่า 2,715 ล้านบาท และได้โอนกิจการดังกล่าวให้กองทุนรวมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553
   • โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ตั้งอยู่บริเวณถนนช้างคลาน จังหวัดเชียงใหม่ มีห้องพักทั้งสิ้น 131 ห้องภายใต้บรรยากาศและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย แต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นไทย
   • โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน (สิทธิการเช่า) ตั้งอยู่ที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เป็นโรงแรมแบบรีสอร์ท มีห้องพักจำนวน 296 ห้อง ให้บริการห้องพัก อาหารและเครื่องดื่ม ห้องประชุมและการจัดงานสำหรับแขกผู้เข้าพักในโรงแรม และแขกทั่วไป

  ธุรกิจรับบริหารโรงแรม

  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการโรงแรมและรีสอร์ทที่รับบริหาร มีดังนี้

  1. "ดุสิตธานี"

   โรงแรมระดับ 5 ดาว ภายใต้ชื่อ “ดุสิตธานี” ธุรกิจดังกล่าวรวมถึงการให้ใช้ชื่อเครื่องหมายการค้า “ดุสิตธานี” (Licensing) ภายใต้การควบคุมมาตรฐานการให้บริการของบริษัท โดยสัญญารับจ้างบริหารโรงแรมและสัญญาการให้ใช้ชื่อเครื่องหมายการค้าภายใต้ชื่อ “ดุสิตธานี” ทั้งหมดอยู่ภายใต้ บมจ. ดุสิตธานี

   โรงแรมและรีสอร์ทชั้นหนึ่ง ที่เน้นความหรูหรา มีระดับ พร้อมด้วยบริการที่ครบครัน ประณีต และงดงามอย่างไทยดุสิตธานีเป็นแบรนด์หลักของดุสิต มอบสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหนือระดับ พร้อมการบริการและการตกแต่งที่แสดงถึงประเพณีและวัฒนธรรมของไทย โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตธานี ตั้งอยู่ใกล้กับย่านใจกลางธุรกิจและสถานที่สำคัญต่างๆ ของจุดหมายปลายทางแต่ละแห่ง มีสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่เหนือระดับไว้ให้บริการอย่างพร้อมสรรพสำหรับทุกโอกาส รวมทั้งงานฉลองพิเศษและกิจกรรมทางธุรกิจและงานสังคมที่สำคัญ

   ปัจจุบันโรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตธานี มีดังนี้

   โรงแรม ที่ตั้ง
   โรงแรม ดุสิตธานี กรุงเทพฯ ประเทศไทย
   โรงแรม ดุสิตธานี หัวหิน ประเทศไทย
   โรงแรม ดุสิตธานี พัทยา ประเทศไทย
   โรงแรม ดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต** ประเทศไทย
   โรงแรม ดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท*** ประเทศไทย
   โรงแรม ดุสิตธานี มะนิลา ฟิลิปปินส์
   โรงแรม ดุสิตธานี ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
   โรงแรม ดุสิตธานี อาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
   โรงแรม ดุสิตธานี เลควิว ไคโร ประเทศอียิปต์
   โรงแรม ดุสิตธานี มัลดีฟส์ สาธารณรัฐมัลดีฟส์
   โรงแรม ดุสิตธานี กวม รีสอร์ท สหรัฐอเมริกา
   โรงแรม ดุสิตธานี ตงไถ่ เจียงซู ประเทศจีน
   โรงแรม ดุสิตธานี ฟูดู ฉิงเฟิง ฉางโจว ประเทศจีน

   โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตธานีที่กำลังจะเปิด มีดังนี้

   โรงแรม ที่ตั้ง
   โรงแรม ดุสิตธานี บรู๊ควอเตอร์ ประเทศออสเตรเลีย
   โรงแรม ดุสิตธานี ศรีลังกา บาลาพิทิยา บีชฟร้อนท์ ประเทศศรีลังกา
   โรงแรม ดุสิตธานี คัมรานห์ ประเทศเวียดนาม
   โรงแรม ดุสิตธานี ฟูซุ่น เหลียวหนิง ประเทศจีน
   โรงแรม ดุสิตธานี ฝูโจว ฝูเจี้ยน ประเทศจีน
   โรงแรม ดุสิตธานี ฮุ่ยโจว กวางตุ้ง ประเทศจีน
   โรงแรม ดุสิตธานี เจดดาห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
   โรงแรม ดุสิตธานี ลากูน่า ประเทศสิงคโปร์
   โรงแรม ดุสิตธานี รูบิ ไอซ์แลนด์ ประเทศฟิลิปปินส์
   โรงแรม ดุสิตธานี พาราไดซ์ ซาฟารี ปาร์ค โฮเต็ล แอนด์ คาสิโน ไนโรบี ประเทศเคนยา
   โรงแรม ดุสิตธานี พานจือหัว เสฉวน ประเทศจีน
   โรงแรม ดุสิตธานี ชิงหยวน กวางตุ้ง ประเทศจีน
   โรงแรม ดุสิตธานี เรสซิเด้นซ์ ดาเวา*** ประเทศฟิลิปปินส์
   โรงแรม ดุสิตธานี เรสซิเด้นซ์ มัสลัก อิสตันบูล ประเทศตุรกี
   โรงแรม ดุสิตธานี ซามาร่า ซูสส์ ประเทศตูนิเซีย
   โรงแรม ดุสิตธานี เส้าซิง ประเทศจีน
   โรงแรม ดุสิตธานี สุ้ยหนิง เสฉวน ประเทศจีน
   โรงแรม ดุสิตธานี ซูโจว เจียงซู ประเทศจีน
   โรงแรม ดุสิตธานี โซฮวง ชางดอง ประเทศจีน
   โรงแรม ดุสิตธานี ชาเป่ย เซียงไฮ้ ประเทศจีน
   โรงแรม ดุสิตธานี ย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์

   หมายเหตุ: * เป็นสิทธิการเช่าภายใต้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี
   ** เป็นโรงแรมภายใต้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี
   ***เป็นโรงแรมภายใต้สัญญาการให้ใช้ชื่อเครื่องหมายการค้าของ บมจ. ดุสิตธานี

  2. “ดุสิตเดวาราณา”

   ดุสิตเดวาราณา มอบความมีชีวิตชีวาและโดดเด่นด้วยรสนิยมชั้นเลิศสำหรับตลาดเฉพาะกลุ่ม โดยนำมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าผสานกับการบริการที่เป็นเลิศเพื่อส่งมอบประสบการณ์สุดพิเศษที่หรูหราและมีความเป็นส่วนตัว จึงเหมาะสำหรับการหลีกหนีจากโลกอันสับสนวุ่นวายเพื่อมาเติมเต็มความสดชื่นและฟื้นฟูพลังให้แก่จิตใจ

   โรงแรมและรีสอร์ทชั้นเลิศ ในเมืองท่องเที่ยวชั้นนำ ที่เน้นความพิถีพิถัน และให้ความเป็นส่วนตัวถึงที่สุดแก่แขกผู้มาเยือน

   ดุสิตเดวาราณา โรงแรมหรูที่ส่งมอบประสบการณ์สุดพิเศษด้วยการบริการที่เหนือระดับพร้อมความเป็นส่วนตัว สำหรับนักเดินทางที่มีความพิถีพิถัน

   ปัจจุบันโรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตเดวาราณา มีดังนี้

   โรงแรม ที่ตั้ง
   โรงแรม ดุสิตเดวาราณา ฮอท สปริง แอนด์ สปา ฉงฮั่ว กวางโจว ประเทศจีน

   โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตเดวาราณาที่กำลังจะเปิด มีดังนี้

   โรงแรม ที่ตั้ง
   โรงแรม ดุสิตเดวาราณา ไฮกู ไห่หนาน ประเทศจีน
   โรงแรม ดุสิตเดวาราณา มัลดีฟส์
   โรงแรม ดุสิตเดวาราณา จูโจว หูหนาน ประเทศจีน

  3. “ดุสิตดีทู”

   เป็นโรงแรมร่วมสมัยที่ผสมผสานระหว่าง การออกแบบที่ทันสมัย เทคโนโลยีแห่งอนาคต ความสะดวกสบาย และบริการอย่างชาญฉลาด เพื่อตอบสนองความต้องการและเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเดินทางรุ่นใหม่ในปัจจุบัน

   โรงแรมและรีสอร์ทระดับบนที่ ทันสมัย และสดใสอย่างมีสไตล์ เหมาะกับนักเดินทางในยุคปัจจุบันที่ต้องการเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีตลอดเวลาดุสิตดีทู ตั้งอยู่ในทำเลสำคัญที่เป็นย่านธุรกิจการค้าและย่านบันเทิงหลัก ที่พักของดุสิตดีทูล้วนแต่เป็นจุดหมายอันพึงปรารถนา ที่ผู้มาเยือนจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่ให้ความตื่นตาตื่นใจและความรื่นรมย์ ดุสิตดีทู คือสถานที่เพื่อการพบปะสังสรรค์ ภายใต้ความคลาสสิกแบบใหม่ในยุคสมัยปัจจุบัน เป็นสถานที่ที่มอบบรรยากาศแห่งความร่วมสมัย ความหรูหราในสไตล์สบายๆ และมนต์สะกดที่เปี่ยมด้วยสีสัน

   ปัจจุบันโรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตดีทู มีดังนี้

   โรงแรม ที่ตั้ง
   โรงแรม ดุสิตดีทู เชียงใหม่* ประเทศไทย
   โรงแรม ดุสิตดีทู โฮเต็ล คอนสแตนซ์ พาซาดีน่า สหรัฐอเมริกา
   โรงแรม ดุสิตดีทู ฟูดู บินฮู ฉางโจว ประเทศจีน
   โรงแรม ดุสิตดีทู เขาใหญ่ ประเทศไทย
   โรงแรม ดุสิตดีทู ไนโรบี ประเทศเคนยา
   โรงแรม ดุสิตดีทู เคนซ์ ดูไบ** สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

   โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตดีทูที่กำลังจะเปิด มีดังนี้

   โรงแรม ที่ตั้ง
   โรงแรม ดุสิตดีทู ดาร์บี้ฉาน อันฮุย ประเทศจีน
   โรงแรม ดุสิตดีทู ดาเวา ประเทศฟิลิปปินส์
   โรงแรม ดุสิตดีทู คูต้า บีช บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
   โรงแรม ดุสิตดีทู ปาล์ม มอลล์ มัสกัต ประเทศโอมาน
   โรงแรม ดุสิตดีทู พูนาคา ประเทศภูฏาน
   โรงแรม ดุสิตดีทู เรสซิเด้นซ์ อัลมาซซา อาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
   โรงแรม ดุสิตดีทู เรสซิเด้นซ์ เซบู ซิตี้ ประเทศฟิลิปปินส์
   โรงแรม ดุสิตดีทู เรสซิเด้นซ์ ย่างกุ้ง ประเทศพม่า
   โรงแรม ดุสิตดีทู ซัลวา โดฮา ประเทศกาตาร์
   โรงแรม ดุสิตดีทู โซไซตี ฮิลล์ เทียนจิน ประเทศจีน
   โรงแรม ดุสิตดีทู สุ้ยหนิง เสฉวน ประเทศจีน
   โรงแรม ดุสิตดีทู ซันเซ็ท โร๊ด บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
   โรงแรม ดุสิตดีทู ทิมพู ประเทศภูฏาน
   โรงแรม ดุสิตดีทู อูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย
   โรงแรม ดุสิตดีทู ภูเก็ต อารียา ประเทศไทย
   โรงแรม ดุสิตดีทู เวฟ ซานฮวน ประเทศฟิลิปปินส์

   หมายเหตุ: * เป็นโรงแรมภายใต้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี
   ** ทำเป็นโรงแรมภายใต้สัญญาการให้ใช้ชื่อเครื่องหมายการค้า ของ บ. ดุสิต โอเวอร์ซีส์

  4. “ดุสิตปริ๊นเซส”

   โรงแรมระดับกลางมาตรฐานสากลที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นของตนเองภายใต้บรรยากาศที่สะท้อนถึงย่านที่เป็นทำเลที่ตั้งของโรงแรม ผสานกับการต้อนรับที่อบอุ่นและเป็นกันเอง รวมทั้งการจัดพื้นที่ใช้สอยที่มีประสิทธิภาพ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเดินทางที่เรียบ

   ง่ายโรงแรมและรีสอร์ทที่เน้นความคุ้มค่า สะดวกครบครัน เป็นกันเอง สำหรับนักเดินทางและนักธุรกิจทั่วไป ดุสิตปริ๊นเซส นำเสนอความคุ้มค่า และตอบสนองความต้องการหลักของตลาด ซึ่งเป็นกลุ่มนักเดินทางที่แสวงหาความเรียบง่าย สะดวกสบาย สะอาด และการต้อนรับที่อบอุ่นและเป็นกันเอง

   ปัจจุบันโรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตปริ๊นเซส มีดังนี้

   โรงแรม ที่ตั้ง
   โรงแรม ดุสิตปริ๊นเซส เชียงใหม่ ประเทศไทย
   โรงแรม ดุสิตปริ๊นเซส โคราช ประเทศไทย
   โรงแรม ดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
   โรงแรม ดุสิตปริ๊นเซส รีสอร์ท พานจือหัว เสฉวน ประเทศจีน

   โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตปริ๊นเซสที่กำลังจะเปิด มีดังนี้

   โรงแรม ที่ตั้ง
   โรงแรม ดุสิตปริ๊นเซส เอเซส ดูไบ* สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
   โรงแรม ดุสิตปริ๊นเซส เซบู ซิตี้ ประเทศฟิลิปปินส์
   โรงแรม ดุสิตปริ๊นเซส เจียงอิน เจียงซู ประเทศจีน
   โรงแรม ดุสิตปริ๊นเซส เอ็นเอไอเอ การ์เด้นส์ มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
   โรงแรม ดุสิตปริ๊นเซส เรสซิเด้นซ์ ซูหุย เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

   หมายเหตุ: * เป็นโรงแรมภายใต้สัญญาการให้ใช้ชื่อเครื่องหมายการค้า ของ บ. ดุสิต โอเวอร์ซีส์

  5. “โรงแรมและรีสอร์ทในเครือ”

   ปัจจุบันโรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิต มีดังนี้

   โรงแรม ที่ตั้ง
   โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย* ประเทศไทย
   โรงแรม ปทุมวันปริ๊นเซส ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค กรุงเทพฯ** ประเทศไทย
   โรงแรม รอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ** ประเทศไทย
   ดุสิตธานี ดูไบ เพิร์ลโคสต์ พรีเมียร์ โฮเต็ล อพาร์ทเม้นท์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
   ดุสิตธานี เรสซิเด้นซ์ ดูไบ มารีน่า สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

   โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตที่กำลังจะเปิด มีดังนี้

   โรงแรม ที่ตั้ง
   โรงแรม ดุสิต โฮเต็ล แอนด์ สวีท โดฮา ประเทศกาตาร์

   หมายเหตุ: * เป็นโรงแรมภายใต้สัญญาการให้ใช้ชื่อเครื่องหมายการค้า ของ บมจ. ดุสิตธานี
   ** เป็นโรงแรมภายใต้สัญญาการให้ใช้ชื่อเครื่องหมายการค้า บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์

 • ธุรกิจการศึกษา

  นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ฝ่ายการศึกษาดุสิตธานี ได้สืบทอดปฏิภาณของบริษัทฯ ด้วยการจัดให้มีการเรียนการสอน และการฝึกอบรมในอุตสาหกรรมการบริการ เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อเข้าทำงานในโรงแรม และธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทยยาวนานจนถึงปัจจุบัน

  ปี 2536 บริษัทจัดเปิดสอนหลักสูตรการเรียนด้านอุตสาหกรรมการบริการในระดับสูงสุดที่วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ ในสาขาต่างๆ อาทิเช่น สาขาการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร สาขาการจัดการการท่องเที่ยว และสาขาที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรต่างๆ ให้มีมาตรฐานระดับสากล และมีความภูมิใจกับชื่อเสียงงานบริการของชาวไทย เช่น หลักสูตรการบริการส่วนหน้า การบริหารงานระดับหัวหน้างาน ระดับผู้บริหาร และผู้บริหารอาวุโส เป็นต้น แผนการเรียนเป็นไปตามกฎระเบียบของกระทรวง และมีใบรับรองการศึกษาทั้งในระดับประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร ทั้งปริญญาตรี และปริญญาโท เมื่อเดือนกันยายน 2558 โรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรมได้เปิดสอนวิชาชีพด้านการโรงแรมในระดับวุฒิบัตร และประกาศนียบัตร และเมื่อเดือนมิถุนายน 2559 ดร. สาโรจน์ พรประภา เข้ารับตำแหน่ง อธิการบดี วิทยาลัยดุสิตธานี ในขณะเดียวกัน ยังดำรงตำแหน่งประธานฝ่ายการศึกษาของกลุ่มดุสิตธานีด้วย โดยรับผิดชอบการบริหารงานที่วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ และพัทยา และการพัฒนาโรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรม ตลอดจนโครงการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นภายในประเทศ หนึ่งในโครงการสำหรับแผนงาน ปี 2560 คือ รวมการดำเนินงานของโรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรมเข้ากับวิทยาลัยดุสิตธานี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  นอกจากนี้ ฝ่ายการศึกษาดุสิตธานียังบริหารโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต โดยการร่วมทุนกับ เลอ กอร์ดอง เบลอ อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดสอนหลักสูตรการประกอบอาหารคาวและขนมอบฝรั่งเศส หลักสูตรวิชาการครัวไทย หลักสูตรการทำขนมปัง หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับไวน์ ในชั้นวุฒิบัตร และประกาศนียบัตรฝ่ายการศึกษาดุสิตธานี ได้ขยายงาน ไปยังประเทศฟิลิปปินส์ คือ โครงการ Dusit Hospitality Management College (DHMC) ซี่งจะเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรด้านอุตสาหกรรมบริการ ระดับปริญญาตรี และหลักสูตรระดับบริหารชั้นมืออาชีพในหลากหลายด้าน DHMC จะเป็นวิทยาลัยแห่งแรกที่จะบูรณาการ การเรียนการสอนเข้ากับการบริหารโรงแรมดุสิต ดีทู เดอะฟอร์ท ฝ่ายการศึกษาได้เป็นพันธมิตรกับโรงเรียนการโรงแรมและสถาบันสอนการประกอบอาหารที่ดีที่สุดในโลก เช่น ในปี 2549 ได้ร่วมมือกับ เลอ กอร์ดอง เบลอ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศฝรั่งเศส เปิดโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต สอนศิลปะการประกอบอาหารชั้นสูง หลักสูตรขนมอบฝรั่งเศส หลักสูตรวิชาการครัวไทย หลักสูตรการทำขนมปัง หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับไวน์

  ปี 2555 ร่วมมือกับ Ecole H teli re de Lausanne ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ในหลักสูตรการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาผู้บริหาร และร่วมมือกับ Institut Paul Bocuse สำหรับโครงการ Dusit Hospitality Management College มะนิลา เพื่อเปิดหลักสูตรการประกอบอาหารและเครื่องดื่ม และหลักสูตรฝึกอบรม

  ฝ่ายการศึกษาดุสิตธานี ยังร่วมมือกับกลุ่ม Aso College เปิดหลักสูตรสอนภาษาญี่ปุ่น และร่วมมือกับ Tsuji Culinary School ประเทศญี่ปุ่น และ Gambero Rosso ประเทศอิตาลี สอนวิชาศิลปะการประกอบอาหารญี่ปุ่น และอาหารอิตาเลียน ตามลำดับ ธุรกิจด้านการศึกษาประกอบด้วยกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจการศึกษามีดังนี้

  วิทยาลัยดุสิตธานี

  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

  บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตวิทยาลัยดุสิตธานี เปิดสอนในระดับปริญญาตรี และปริญญาโทด้านการครัว การท่องเที่ยว การบริหารโรงแรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยดุสิตธานี มีรากฐานมาจากโรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานี ที่ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2536 ด้วยปณิธานของท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมบริการอันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว โดยเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรด้านการปฏิบัติการโรงแรม (Diploma in Hotel Operations) และหลักสูตรประกาศนียบัตรด้านศิลปะการประกอบอาหาร (Professional Chef Diploma) นับตั้งแต่เปิดดำเนินการสอนเป็นต้นมา โรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานีได้มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ และการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้วยความทุ่มเทและความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวจนเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยทั่วไป โรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานีจึงได้พัฒนาหลักสูตรด้านอุตสาหกรรมบริการในระดับปริญญาตรี เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม โดยได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้จัดตั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษา ชื่อ “วิทยาลัยดุสิตธานี” เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2539

  โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต (บริษัท เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จำกัด)

  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

  บริษัท เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จำกัด จัดตั้งขึ้นโดยการร่วมทุนระหว่างบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) กับ เลอ กอร์ดอง เบลอ อินเตอร์เนชั่นแนล ภายใต้บริษัทร่วมทุนนี้ได้จัดตั้ง โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ขึ้น เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 2551 โดยมีหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

  ปัจจุบันโรงเรียนมีนักเรียนและผู้สนใจทั่วไปเข้าศึกษาประมาณ 1,200-1,500 คน ต่อปี ในหลักสูตรการประกอบอาหารคาวและขนมอบแบบฝรั่งเศส (หลักสูตรคลาสสิค ไซเคิล–Classic Cycle Programme) ซึ่งถือได้ว่าเป็นหลักสูตรหลักที่สำคัญของโรงเรียน เมื่อปี 2553 โรงเรียนเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรอาหารไทยเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่อาหารไทยสู่ต่างประเทศ จึงเปิดหลักสูตรวิชาการครัวไทย (Professional Thai Cuisine Programme-540 ชั่วโมง) ขึ้น นอกจากนี้ หลักสูตรการทำขนมปัง (The Art of Bakery-240 ชั่วโมง) ที่เปิดรับสมัครในปีเดียวกันนั้น ได้รับความสนใจและการตอบรับจากทั้งนักเรียนไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างดี และเมื่อเดือนเมษายน ปี 2556 โรงเรียนได้เปิดหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับไวน์ (Wine Studies Course-45 ชั่วโมง) เพื่อตอบสนองการขยายตัวของภาคธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริการและผู้สนใจทั่วไปให้ได้รับความรู้และมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการผลิตไวน์ การคัดเลือก การเก็บรักษา และการจัดเสิร์ฟไวน์ ซึ่งได้รับความนิยมจากนักเรียนและผู้ประกอบการ ทำให้มีนักเรียนเต็มจำนวนทุกภาคเรียน อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากบริษัท ห้างร้าน และผู้นำเข้าไวน์ทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างดี โดยเฉพาะ บริษัท อิตาเลเซีย เทรดดิ้ง จำกัด ให้การสนับสนุนไวน์ และวิทยากร ซึ่งเป็นผู้ปลูกและผลิตไวน์จากทั่วโลกสำหรับการจัดสัมมนาความรู้และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับไวน์ พร้อมการชิมไวน์

  นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น อาทิ เวิร์คช็อปการทำอาหาร และขนมอบ อาหารไทย กาแฟ และเครื่องดื่มต่างๆ ให้กับนักเรียน และผู้สนใจทั่วไปรวมทั้งบริษัทและองค์กรต่างๆ เช่น บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับอาหาร เป็นต้น โรงเรียนได้รับความสนใจและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากความร่วมมือในการจัดงานกิจกรรมพิเศษร่วมกับองค์กรชั้นนำมากมาย

  ในปี 2557 โรงเรียนเปิดหลักสูตรสำหรับเยาวชน (Les Petit Cordon Bleus หรือ Le Cordon Bleu Dusit Young Chefs Cooking Program) และมุ่งปรับปรุงหลักสูตรเพื่อประโยชน์แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ยังเป็นโอกาสในการพัฒนาความสนใจและสานต่อความฝันของเด็กๆ ที่มีความชอบด้านการทำอาหาร เพื่อมุ่งสู่อาชีพเชฟต่อไป หลักสูตรเหมาะสำหรับเยาวชน อายุระหว่าง 8-11 ปี และ 12-15 ปี โดยเปิดอบรมในช่วงปิดภาคเรียนของโรงเรียนสามัญศึกษา โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนมีความมุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง อาทิ หลักสูตรการบริหารจัดการ เทคนิคด้านการทำอาหารแนวใหม่ๆ ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการอาหารร่วมกับสถาบันและมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล เลอ กอร์ดอง เบลอ เป็นสถาบันที่สอนการประกอบอาหารแบบฝรั่งเศสที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกเปิดดำเนินการสอนมานานกว่า 120 ปี ปัจจุบันมีสาขาทั้งหมดมากกว่า 50 โรงเรียน ใน 20 ประเทศทั่วโลก อีกทั้ง ยังได้รับรางวัลอีกมากมาย และโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ได้รับจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 3 โรงเรียนสอนการประกอบอาหารที่ดีที่สุดในเอเชีย จากการประชุมสุดยอดของโลกทางด้านอาหาร (World Gourmet Summit) ปี 2552 ปี 2553 และปี 2554 ณ ประเทศสิงค์โปร์ ซึ่งต่อมา โรงเรียนได้รับเกียรติจากงาน World Gourmet Summit โดยมีบริษัท อิเล็คทรอลักซ์ เป็นผู้สนับสนุน รับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนสอนการประกอบอาหารที่ดีที่สุดในเอเชีย เมื่อปี 2557 นี้ ถือเป็นความภูมิใจอย่างยิ่ง

  นอกจากนี้ หนังสือ “ส้มตำ” (Cookbook: Somtum A Meeting of Tastes, Flavours & Cultures) ยังได้รับรางวัลชนะเลิศตำราอาหารที่ดีที่สุดประเภทอาหารเอเชีย จากการเข้าร่วมการประกวดตำราอาหารนานาชาติ (International Gourmand Book Awards) ซึ่งเป็นการประกวดตำราอาหารที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ณ เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อปี 2555 อีกทั้ง โรงเรียนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมโครงการ “สร้างรอยยิ้ม” กับโรงแรมดุสิตธานี ในการจัดจำหน่ายหนังสือ “ส้มตำ” เพื่อนำรายได้ร่วมสมทบทุนเข้ามูลนิธิสร้างรอยยิ้มแห่งประเทศไทย (Operation Smile Thailand) โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต มีความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสสนับสนุนงานมูลนิธิโครงการหลวง “เลอ ทัวร์ เดอ อ่างขาง” ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนเข้าร่วมมาโดยตลอดทุกปี ซึ่งเหล่าบรรดาเชฟและผู้ช่วยเชฟต่างพากันเดินทางสู่ยอดดอยเพื่อเตรียมอาหารทั้งมื้อเช้า กลางวัน และเย็นสำหรับผู้ร่วมเดินทางระดับ VIP ของโครงการตลอด 2 คืน 3 วัน โรงเรียนประสบความสำเร็จจากผลการดำเนินงานที่เพิ่มสูงขึ้นตลอด 2 ปี ที่ผ่านมา ทั้งปี 2558 และ 2559 จากความมุ่งมั่นในการสร้างความเป็นเลิศด้านสถาบันสอนการประกอบอาหารชั้นนำของประเทศไทย ทำให้ได้รับความเชื่อมั่นจากนักเรียนชาวต่างชาติ และมีอัตราการรับนักเรียนต่างชาติเพิ่มขึ้นทุกปี

  โรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรม (บริษัท ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา จำกัด) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

  แนวคิดสำหรับโรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรมได้รับการพัฒนาขึ้นหลังจากที่ฝ่ายการศึกษาของดุสิตธานีจัดตั้งหน่วยงาน ด้านอาชีวศึกษาขึ้นเมื่อปลายปี 2556 เนื่องจากธุรกิจโรงแรมมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมีภาวะการขาดแคลนแรงงานระดับ เริ่มต้นที่มีความรู้และทักษะที่สามารถทำงานได้อย่างมืออาชีพเป็นจำนวนมากโรงเรียนสอนวิชาชีพด้านการโรงแรมในระดับวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรนี้เป็นการสร้างโอกาสทำงานให้กับเยาวชน โดยเฉพาะให้กับนักเรียนที่จบในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีความรู้และทักษะด้านวิชาชีพสามารถประกอบอาชีพได้ โรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรมจัดตั้งภายใต้บริษัท ดุสิตธานีการโรงแรมศึกษา จำกัด เป็นแห่งแรก ณ ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ถนนเพชรบุรี ในเดือนสิงหาคม 2558 และบริษัทได้มีนโยบายที่จะขยายโรงเรียนที่มีลักษณะเช่นเดียวกันนี้ในภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียนอีกด้วยโรงเรียนดุสิตธานีการโรงแรมเป็นโรงเรียนสอนวิชาชีพด้านการโรงแรมในระดับวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร เปิดสอนเพื่อให้ความรู้และทักษะการให้บริการในสาขางานต่างๆ ของธุรกิจโรงแรม แก่เยาวชนที่ต้องการประกอบอาชีพในธุรกิจโรงแรมหรือผู้สนใจและผู้ที่กำลังทำงานเพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพโดยมีระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ 6-18 เดือน หลักสูตรที่ใช้ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสมรรถนะและความสามารถในการให้บริการของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียน (ASEAN Common Competency Standards Framework for Tourism Professionals) เพื่อรองรับข้อตกลงการเคลื่อนย้ายแรงงานในอาเซียนในปี 2558 ครอบคลุมสาขางานในธุรกิจโรงแรม คือ ฝ่ายผลิตอาหารและขนมอบ ฝ่ายการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม และฝ่ายการให้บริการห้องพัก (งานแม่บ้านและงานต้อนรับส่วนหน้า) แบ่งการเรียนการสอนเป็น 4 ระดับ ได้แก่

  ระดับวุฒิบัตรเบื้องต้น (ความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน และทัศนคติที่จำเป็นในการเป็นบุคลากรโรงแรม และความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน และทัศนคติที่จำเป็นของแต่ละงาน) ระดับวุฒิบัตรวิชาชีพ (ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานประจำของแต่ละตำแหน่งงาน และการเป็นผู้นำทีม) ระดับวุฒิบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ความรู้และทักษะการประยุกต์เทคนิคกับการปฏิบัติงาน และการสอนงาน) ระดับประกาศนียบัตร (ความรู้และทักษะพิเศษเฉพาะสาขา และทักษะการบริหารงาน) หลักสูตรการเรียนการสอนเหล่านี้ได้รับการพัฒนาจากการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้เชี่ยวชาญและคณาจารย์ของ วิทยาลัยดุสิตธานีเพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ที่เรียนจบจากโรงเรียนจะสามารถเทียบโอนผลการเรียนไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่วิทยาลัยดุสิตธานี หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่จะตกลงทำบันทึกความเข้าใจในการให้ความร่วมมือระหว่างกัน จึงนับได้ว่าโรงเรียน ดุสิตธานีการโรงแรมจะเป็นโรงเรียนการโรงแรมแห่งแรกที่ได้นำมาตรฐานสมรรถนะและความสามารถในการให้บริการของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวของอาเซียนมาใช้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยการนำหลักสูตรที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศมาใช้ผนวกกับการสอนที่มีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์จากคณาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ตรงในสาขาวิชาที่สอน รวมทั้งการจัดให้มีการฝึกงานในสถานประกอบการและกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะต่างๆ จะทำให้ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการทำงานในธุรกิจโรงแรมหรือร้านอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างมืออาชีพ อีกทั้ง มีสมรรถนะและความสามารถในการให้บริการตามข้อตกลงพื้นฐานของอาเซียน สามารถนำไปประกอบอาชีพในกลุ่มประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนตามข้อตกลงการเคลื่อนย้ายแรงงานในอาเซียนที่มีขึ้นอย่างเป็นทางการในปี 2558

  Philippine Hoteliers International Center for Hospitality Education, Inc.

  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

  Philippine Hoteliers International Center for Hospitality Education, Inc. (PHI CHE) ดำเนินธุรกิจด้าน การศึกษาจดทะเบียนบริษัทที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 จะเปิดสอนวิชาชีพด้านการโรงแรมในระดับปริญญาตรีหลักสูตรสาขาการจัดการโรงแรม (Hospitality Management) และหลักสูตรระยะสั้น ได้แก่ ศิลปะการประกอบอาหาร (Culinary Arts) และการดำเนินธุรกิจโรงแรม (Hotel Operations)

 • สถานบริการด้านสุขภาพ (สปา)

  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

  ในด้านผลิตภัณฑ์เทวารัณย์สปา มุ่งเน้นการกลับคืนสู่ธรรมชาติ จึงได้คัดสรรนำสมุนไพรและน้ำมันหอมระเหยหลากหลายชนิดมาผสมผสานให้เป็นผลิตภัณฑ์ถนอมผิวในแบบเฉพาะของเทวารัณย์ เช่น น้ำมันนวด แชมพู สบู่ เจลอาบน้ำและครีมบำรุงผิว โดยเน้นความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ ปราศจากสารพิษและสารเคมีสังเคราะห์ เช่น สารกันเสีย และซิลิโคน เป็นต้น จึงมีความอ่อนโยน และไม่ทำให้แพ้หรือระคายเคือง ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของพืชสมุนไพร เทวารัณย์สปาได้คัดสรรพืชสมุนไพรที่ปลูกในแบบออร์แกนิคให้มากที่สุด โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะปลูก รวมถึงกระบวนการผลิตทั้งหมด

  นอกจากนี้ เทวารัณย์ สปา ยังได้เลือกใช้เวชสำอางที่มีชื่อเสียงระดับโลกจากประเทศฝรั่งเศสอย่าง Algotherm มาเป็นส่วนสำคัญในการดูแลผิวหน้า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นหนึ่งในผู้นำด้านเวชสำอางที่มีส่วนผสมหลักจากท้องทะเล มาตั้งแต่ปี 2505 และได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์สปายอดเยี่ยมจากนิตยสาร AsiaSpa ในปี 2552

  สำหรับการบริการ เทวารัณย์ สปา มีพนักงานนวดที่มีประสบการณ์และความชำนาญคอยให้บริการ ทรีตเมนต์ที่มีให้เลือกหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการนวดแบบต่างๆ เช่น นวดแบบเทวารัณย์ ซึ่งเป็นการนวดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเทวารัณย์ นวดแบบสวีดิช นวดแบบอายุรเวท การนวดแบบผสมผสานทั้งแบบตะวันตกและแบบตะวันออก รวมไปถึง ทรีตเมนต์เพื่อการดูแลสุขภาพผิว เช่น ทรีตเมนต์เพื่อการทำความสะอาดผิวหน้าอย่างล้ำลึก การอบไอน้ำด้วยสมุนไพรไทย เมนูขัดผิวและการพอกผิว

  นอกจากนี้ ยังมีโปรแกรมสปาต่างๆ ที่ออกแบบมา เพื่อสร้างความรู้สึกผ่อนคลายให้แก่ผู้มาใช้บริการอย่างสูงสุด

  ธุรกิจให้เช่าสำนักงาน

  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

  บมจ. ดุสิตธานี ดำเนินธุรกิจอาคารพาณิชย์ให้เช่าเป็นสำนักงาน โดยอาคารตั้งอยู่บนพื้นที่ซึ่งเช่าจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ติดกับอาคารของโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เป็นอาคารสำนักงานขนาด 11 ชั้น ผู้เช่าเป็นบริษัทต่างๆ ทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมีพื้นที่ภายในอาคารทั้งหมด 13,245.54 ตารางเมตร และพื้นที่ชั้นใต้ดิน 336 ตารางเมตร

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

กลุ่มบริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจโดยใช้นโยบายเชิงรุก (Growth Strategy) ควบคู่ไปกับการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ (Cost Efficiency) โดยมุ่งเน้นการขยายกิจการในด้านการรับบริหาร เพื่อกระจายความเสี่ยง ในขณะเดียวกันยังได้พิจารณาช่องทางการลงทุนในกิจการโรงแรมและกิจการที่เกี่ยวข้องควบคู่กับการขยายตัวในการรับบริหาร โดยมีเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งจากการรับบริหารโรงแรมและการลงทุนในกิจการโรงแรมในระดับที่เหมาะสมกับสภาวะและโอกาสการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา