Email This
Print This
รายงานผลการดำเนินงานสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ปฎิทินกิจกรรม
28.04.58
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22/2558
เวลา 14.30 น. ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี
ข่าวสารล่าสุด
13.03.2560
03.03.2560
01.03.2560
ราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น : DTC
ปรับปรุงเมื่อ: 24 มีนาคม 2560 16:35
8.90 เปลี่ยนแปลง (%)
+0.10  ( 1.14% )
ราคาสูงสุด 8.95 ราคาต่ำสุด 8.70
ปริมาณซื้อขาย(หุ้น) 177,500